ติดต่อฝ่ายขาย

คุณปราณีต นิธิอุทัย
praneetn_tgi@ethosgr.com
081-700-8552     praneetn

คุณธัญรัศม์ อรุณสวัสดิ์  
sales5_tgi@ethosgr.com
089-798-3636     Arunsawads

คุณสิลานันท์ เสนาะคำ  
silanans_tgi@ethosgr.com
081-774-7987     nannans_nan

ติดต่อสำนักงาน
02-691-8760 (Phone)
02-691-9740 (Fax)
tgipremiumcom
@tgipremium.com
N13.7885149 E100.5656996

บริษัท ทีจีไอ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด
558 ถนนสุทธิสาร แขวงรัชดาภิเษก
เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
รหัสผู้เสียภาษี : 010 5537 030275