ประเภท : แก้วพับเก็บได้
รหัสสินค้า : FF


FF-001
FF-002
FF-003