ประเภท : Power Bank
รหัสสินค้า : GP

GP-001

ทรงสี่เหลียม

GP-002

ทรงกลม

GP-003

ทรงกระบอก

GP-004

ทรงรี

GP-005

มินิ

GP-006

กระบอกสี่เหลี่ยม