ประเภท : USB
รหัสสินค้า : GU


GU-001

Swivel USB

GU-002

Card USB

GU-003

Silicon, PVC USB

GU-004

Crystal

GU-005

Metal

GU-006

PVC USB

GU-007

Leather

GU-008

Pen USB

GU-009

OTG USB